Tag: Các loại phí phải nộp khi mua xe ô tô cũ

Chuẩn bị giấy tờ gì khi mua xe ô tô cũ?

Chuẩn bị giấy tờ gì khi mua xe ô tô cũ?

Theo TT 12/2013/TT-BCA sau khi làm đến bước đăng ký sang tên xe không phải mất 2 ngày như trên mà mất 30 ngày để xác minh nguồn gốc xe. Cơ quan đăng ký cấp tạm giấy hẹn có giá