Tag: Chăm sóc xe đón hè

Bí quyết chăm sóc ô tô vào những ngày hè

Bí quyết chăm sóc ô tô vào những ngày hè

Kiểm tra ắc-quy: Đối với ắc-quy “nước” (sử dụng axit), nhiệt độc cao hè sẽ làm axit bay hơi nhanh hơn vì vậy phải thường tiến hành kiểm tra vì nếu thiếu dung dịch axit sẽ làm phá hỏng các