Tag: chế độ bảo hành

10 điều cần biết trước khi quyết định mua xe

10 điều cần biết trước khi quyết định mua xe

Hãy tìm kiếm thông tin về đại lý thông qua internet hoặc bạn bè để biết về độ tin cậy cũng như chất lượng dịch vụ. Đại lý chất lượng dịch vụ thấp có thể có giá bán rẻ hơn