Tag: Đánh giá xe Ford Ranger

Những kinh nghiệm giúp mua xe không bị hớ

Những kinh nghiệm giúp mua xe không bị hớ

Hãy cho họ 10 phút để quyết định hoặc xin ý kiến trưởng phòng. Họ sẽ bước ra khỏi phòng và nếu trong 10 phút họ không quay lại thì bạn hãy bỏ về. Tất nhiên họ sẽ không để