Tag: hệ thống dây cu-roa

Tư vấn bảo dưỡng ôtô sau khi đi mưa

Tư vấn bảo dưỡng ôtô sau khi đi mưa

Dây cu-roa kéo tải ở đặt ở trị trí khá thấp, trong khi khoang động cơ không kín hoàn toàn, bùn, đất, nước bám vào gây ra hiện tượng trượt đai Tiếp xúc trực tiếp với bùn đất, nước bẩn