Tag: Honda

Thông tin chi tiết xe Honda City 2015

Thông tin chi tiết xe Honda City 2015

Để trải nghiệm Honda City, có thể thấy Honda City 2015 hoạt động như một chiếc xe tay ga – “đạp ga là đi” và “ga đến đâu, biết tốc đến đó” ở cấp số D. Ở tốc độ 40km/h,