Tag: lần đầu tiên

Những lời khuyên chọn mua ô tô lần đầu cho các bạn trẻ

Những lời khuyên chọn mua ô tô lần đầu cho các bạn trẻ

Theo Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS), tỷ lệ người tử vong trong các vụ tai nạn 1 xe du lịch cũng như liên hoàn vào năm 2013 là 55% và 51%. Trong khi đó, tỷ lệ