Tag: lốp ôtô

Những chú ý khi chăm sóc lốp xe

Những chú ý khi chăm sóc lốp xe

Không khí nở nhanh hơn so với khí nitơ. Khi thay thế không khí trong lốp bằng nitơ, bạn không cần phải liên tục kiểm tra áp suất lốp nữa. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và