Tag: rao bán trên mạng

Một số lưu ý khi mua ô tô cũ

Một số lưu ý khi mua ô tô cũ

Thông thường khi có va chạm thì thợ đồng sơn sẽ làm lại keo chỉ bằng các vật liệu khác (Silicon, matit…). Nếu làm bằng matit thì keo chỉ sẽ cứng, dùng móng tay bấm vào không được, nếu làm